Bedenktijd en het retourneren van artikelen

8.1 Nadat de Afnemer het door hem/haar bestelde kunstwerk heeft ontvangen, heeft de Afnemer de bevoegdheid om binnen veertien (14) dagen na de ontvangst van dit kunstwerk, de onderliggende overeenkomst met Dutch Arts & Crafts te ontbinden. De Afnemer hoeft hiervoor geen reden op te geven. De afnemer dient de kosten voor het retourneren voor zijn rekening te nemen. Niet gefrankeerde zendingen worden niet aangenomen.


8.2 Indien de Afnemer de overeenkomst wenst te ontbinden, dient de Afnemer dit schriftelijk (via e-mail, brief of fax) aan Dutch Arts & Crafts te melden. De Afnemer dient het kunstwerk - na overleg met Dutch Arts & Crafts - te sturen naar een door Dutch Arts & Crafts vastgesteld retouradres. De Afnemer betaalt de transportkosten voor het retourneren.


8.3 Indien de Afnemer reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de Afnemer de overeenkomst met Dutch Arts & Crafts heeft ontbonden, zal Dutch Arts & Crafts deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat Dutch Arts & Crafts het door de Afnemer geretourneerde kunstwerk heeft ontvangen, aan de Afnemer terugbetalen.


8.4 Dutch Arts & Crafts behoudt het recht om geretourneerde kunstwerken te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het kunstwerk door de schuld van de Afnemer (anders dan die van Dutch Arts & Crafts of de leverancier van het kunstwerk) is beschadigd. De Afnemer is aansprakelijk voor de schade ontstaan in de periode dat hij daarover beschikte. Dutch Arts & Crafts heeft het recht de schade te doen herstellen op kosten van de Afnemer en is bevoegd die schade te verreken met het door de Afnemer gestorte bedrag met dien verstande dat het verhaal van de schade daartoe niet beperkt zal zijn.


8.5 Indien een kunstwerk wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Dutch Arts & Crafts schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de Afnemer te wijten is of anderszins voor risico van de Afnemer komt, zal Dutch Arts & Crafts de Afnemer hiervan schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. Dutch Arts & Crafts heeft het recht om de waardevermindering van het kunstwerk als gevolg van deze schade van het aan de Afnemer terug te betalen bedrag in te houden.


8.6 Dutch Arts & Crafts geeft alleen op de door haar zelf gemaakte kunstwerken garantie. Oop de via haar verkochte kunstwerken geefy Dutch Arts & Crafts geen garantie. Voor klachten over zulke kunstwerken zal Dutch Arts & Crafts de Afnemer doorverwijzen naar de desbetreffende kunstaanbieder en de Afnemer hiertoe de adresgegevens van de kunstaanbieder verschaffen.